Liên hệ

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỮU NGHỊ QUỐC TẾ

Địa chỉ: 36, Dân lập, Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Tel: 08 69721616 - Hotline: 08 69721616


đăng ký tuyển sinh

Hotline: 08 69721616


Bản quyền nội dung thuộc về Trường Hữu Nghị Quốc Tế